Waarom 4Green

 

Wat is er gaande in de tuinbranche?

De tuinbranche, zoals veel branches, voelt constante druk om verdere stappen te nemen in de digitalisering van hun bedrijfsvoering. 

Deze ontwikkeling wordt aan de ene kant gevoed door veranderend consumentengedrag; steeds meer producten worden via online winkels gekocht en in toenemende mate is de smartphone het apparaat waar alle informatie en toepassingen in één hand bij elkaar komen. Aan de andere kant zorgt het internet dat mensen goed geïnformeerd zijn, makkelijk meningen en ervaringen delen en is het een digitale marktplaats waar technologisch gedreven ondernemingen nieuwe succesvolle dienstenmodellen ontwikkelen.

Wat betekent dat?

Door deze ontwikkelingen zijn er sterke online platformen ontstaan zoals Amazon, Marktplaats en AirBnB. Deze organisaties zijn bovenal marketingbedrijven. Flexibel en zonder ballast uit het verleden. Ze zijn de grootste hotelkamer-, winkel- of tweedehandsaanbieder zonder een eigen hotelkamer, winkel of product te bezitten. Platformen die zich tot een mega online winkelstraat hebben ontwikkeld zonder het noodzakelijk te vinden het gehele assortiment zelf te voeren. Ze brengen online een zeer breed assortiment van veel leveranciers vindbaar en tegen aantrekkelijke en betrouwbare voorwaarden bij elkaar.

Wat is de uitdaging om succesvol te blijven?

Een belangrijk aspect voor het succes in deze nieuwe werkelijkheid ligt in de beschikbaarheid en de kwaliteit van data. Data is de nieuwe olie en biedt zowel kansen voor noodzakelijke efficiencyslagen als ook de mogelijkheid te differentiëren en personaliseren.

De traditionele tuincentra, onafhankelijk of als onderdeel van een formule, hebben vooral een uitdaging om vanuit het brede assortiment de actuele en volledige product-, verkoop- en marketinggegevens vanuit de vele toeleveranciers bij elkaar te krijgen en te beheren. Deze gegevens zijn noodzakelijk om consumenten op een persoonlijke wijze te benaderen en te informeren, én succesvol te blijven in de fysieke winkel als ook in de digitaal gedreven belevingswereld van de consument.

De toeleveranciers aan tuincentra ontberen inzicht in verkopen en voorraden binnen de keten en in winkels en zoeken naar mogelijkheden voor meer efficiency en versnelling in de keten. 

Wat is de oplossing?

4Green biedt een onafhankelijk dataplatform voor de tuinbranche waar op een efficiënte en slimme wijze de artikel-, verkoop- en marketinggegevens van alle toeleveranciers en retailers in de tuinbranche bij elkaar komen. Voor de gehele keten nemen we de uitdaging van goede databeschikbaarheid en -kwaliteit uit handen. Daarnaast bieden we een constante verbindingen tussen toeleveranciers en afnemers om mutaties en verrijkingen tussen de systemen uit te wisselen.

Hierdoor kunnen tuincentra rendementsverbeteringen behalen op logistieke processen, nieuwe samenwerkingsvormen in de keten en over ketens heen aangaan en zich richten op hun kernkwaliteiten zoals de (online) winkelbeleving, additionele diensten en gepersonaliseerde marketing.

Toeleveranciers kunnen hun logistieke, verkoop- en marketinginspanningen veel beter en efficiënter inrichten op de actuele behoefte vanuit de markt.

Daarom 4Green; hét dataplatform voor de tuinbranche

We willen de concurrentiepositie van de tuinbranche versterken door het bieden van de noodzakelijke databeschikbaarheid en -kwaliteit. Daardoor kan de tuinbranche in de digital gedreven belevingswereld van de consument de krachten bundelen van fysiek dichtbij en persoonlijk online.

Hiervoor bieden we met 4Green in de eerste fase

  • Een online platform waar alle artikelgegevens bij elkaar komen
  • Standaardisatie van artikelgegevens
  • Kwaliteitsverbetering van artikelgegevens
  • Een digitale verbindingen tussen de systemen van toeleveranciers en afnemers
  • Uitwisseling van condities tussen leveranciers en afnemers
  • Afgeschermde verkoopdata uitwisseling van afnemer naar toeleverancier

4Green uitgelegd in twee minuten

In twee minuten leggen we in een begrijpelijke video uit waarom 4Green ontstaan is, wat het dataplatform nu precies doet en welke voordelen voor alle deelnemers in de tuinbranche te behalen zijn door gebruik te maken van 4Green.

Ons team

Maurice Laan

Bedrijfsstrategie & verandermanagement

De digitaliserende wereld noopt veel organisaties tot een herdefinitie van hun bestaansrecht, hun “waarom”. Als ze deze gedefinieerd hebben vraagt dit om transformatie. Transformatie van businessmodellen raakt alle mensen, processen en onderliggende technologieën. Bovendien dient het adaptief zijn van de organisatie te worden ontwikkeld als competentie op zich omdat verandering een constante is.

'Delen is het nieuwe vermenigvuldigen'

Maurice Laan
Jean-Marc van Daalen

Datamanagement & procesoptimalisatie

Om stappen vooruit te maken zijn veranderingen vaak noodzakelijk. Een verandering is makkelijker te omarmen als het in kleine stappen gaat, die vaak ook minder tijd kosten. Het voordeel van deze ‘agile’ benadering is dat de verandering gelijk effect heeft en gemakkelijk bij te sturen is.

'Denk groot, maar handel klein'

Jean-Marc van Daalen
Erik Thiele

Data-integratie en -management

De markt en de mogelijkheden veranderen continu. Geleidelijk, zodat we ons er niet van bewust zijn dat het applicatielandschap niet meer optimaal aansluit op de praktijksituatie. Spreadsheets, handmatig in stand gehouden koppelingen, inconsistente databases en vele -gaandeweg ontstane- suboptimale oplossingen krijgen ongemerkt de overhand. Bij tijdige signalering zullen verbeterslagen minder inspanning vereisen, dan het langere tijd op zijn beloop laten.

‘Er is altijd ruimte voor verbetering’

Erik Thiele
Jeroen Philippi

Verkoop & marketing

Voorkom dat projecten uitmonden in teleurstelling en door de lengte ervan al lang zijn ingehaald door een nieuwe realiteit. Zet de stip aan de horizon, ga altijd met de juiste bagage voor een doelgericht resultaat, anticipeer snel en zorg voor tussentijdse successen. Dat geeft binnen organisaties acceptatie en enthousiasme voor de volgende stap.

‘Traveling light’

Jeroen Philippi

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al het laatste nieuws omtrent 4Green!